Varmepumper

IESenergy varmepumper

IESenergys serie af effektive varmepumper spænder fra mindre anlæg med en varmeeffekt på 0,5 MW til meget store varmepumper på op til 50 MW, som kan sættes sammen til endnu større anlæg f.eks. i forbindelse med store kraftværker.

IESenergys varmepumper er fleksible i den forstand, at de kan leveres både til elmotor- og gasmotordrift eller en kombination heraf. Ved kombinationsdrift er varmeværkerne altid i stand til at optimere omkostningerne til varmeproduktionen under hensyn til prisen på elektricitet og naturgas.

Vi designer og optimerer varmepumpesystemet, herunder med en tilpasning i forhold til værkets eksisterende produktionsanlæg, således at varmeværket opnår den mest optimale drift, den højeste COP og den bedste totaløkonomi.

Victor_D4_9396

Opvarmningen af fjernvarmevandet sker enten i ét eller to trin, alt efter størrelsen på varmepumpen. Vi anvender udelukkende naturlige kølemidler (ammoniak) i kompressorernes kølekredse. Vores varmepumper er desuden kendetegnet ved lave omkostninger til drift og vedligeholdelse.

Anlæggene leveres som komplette og nøglefærdige varmepumpesystemer med kompressorer, el-/gasmotorer, fordampere (køleanlæg), varmevekslere og styring af anlægget.

Energioptagelse til varmeproduktionen

Energien til varmeproduktionen optages i naturlige energikilder. Ved at optage energien fra udeluften i store tørkøleranlæg, vil langt størstedelen af den fjernvarme der produceres på anlægget være 100% fossilfri, samtidig med at CO2 udledningen fra varmeproduktionen reduceres betydeligt.

Når muligheden er til stede, kan energien til varmeproduktionen optages i overskudsvarme eller ved køling af havvand, spildevand eller grundvand.

Luftkøling

Optagelse af energien til varmepumpen ved køling af udeluften har en række fordele frem for andre energikilder. Først og fremmest er kølemediet er altid tilgængeligt og varmeproduktionen afhænger derfor ikke af andre parter. Derudover er myndighedsbehandlingen relativ enkel at gennemføre. Omvendt skal man være opmærksom på støjen fra luftkølerne, ligesom der skal tages hensyn til det kondensat og den rimdannelse, som køling af luften afstedkommer. Vi har optimeret varmepumperne og designet anlæggene således at der optages størst mulig effekt fra luftkølerne, når luften er 0°C.

 

Vi opfordrer til en dialog om lydudbredelsen fra luftkølerne, herunder om der er behov for at dæmpe lyden i forhold til omgivelserne ved etablering af støjafskærmning.

Lydmåling af IESenergys 8 MW gasmotordrevne varmepumpe til Brande fjernvarme:

Køling af havvand, overskudsvarme mv.

Køling af havvand eller optagelse af energien til varmeproduktionen fra overskudsvarme er fordelagtig hvis muligheden er til stede. Densiteten i havvand er langt højere end i udeluft og kvaliteten af energien fra overskudsvarme indebærer at varmeproduktionen kan ske med en høj COP. Man skal være opmærksom på de omkostninger der er forbundet med at indvinde overskudsvarmen og om varmen er tilgængelig og svarer til varmebehovet.

Vi designer anlæggene med køleelementer, der er tilpasset efter det miljø og de omgivelser hvor varmeproduktionen finder sted, hvad enten der er tale om at energien til varmeproduktionen optages ved køling på overskudsvarme, havvand, spildevand eller grundvand.

Leverandører

IESenergys varmepumper er opbygget af produkter af højeste kvalitet.

Vores leverandører af komponenter til varmepumperne er alle verdensledende producenter, hvilket sammen med vores optimerede design er med til at sikre varmepumpernes høje effektivitet og ydelse, generelle performance og lange levetid.

Den høje kvalitet af komponenterne indebærer samtidig at vores varmepumper har lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.