IESenergy

Højtydende og effektive varmepumper

IESenergys energieffektive varmepumper spænder
fra mindre anlæg med en varmeeffekt på 0,5 MW til
meget store varmepumper på op til 50 MW,
der kan sættes sammen til endnu større anlæg
f.eks. i forbindelse med store kraftværker.

GRØN ENERGI TIL FJERNVARME

Energien til varmeproduktionen optages i naturlige energikilder. Ved at optage energien fra udeluften i store tørkøleranlæg, vil langt størstedelen af den fjernvarme der produceres på anlægget være 100% fossilfri, samtidig med at CO2 udledningen fra varmeproduktionen reduceres betydeligt.

Når muligheden er til stede, kan energien til varmeproduktionen optages i overskudsvarme eller ved køling af havvand, spildevand eller grundvand.

DESIGN OG OPTIMERING

Vi designer og optimerer varmepumpesystemet, herunder med en tilpasning i forhold til værkets bestående produktionsanlæg, således at varmeværket opnår den mest optimale drift, den højeste COP og den bedste totaløkonomi.

Vi leverer både luft/vand og vand/vand varmepumper.

KOMPONENTER AF HØJESTE KVALITET

Varmepumpen dimensioneres ud fra et mål om at opnå den højest mulige nutidsværdi af varmeværkets investering.

Vi opbygger varmepumpeanlægget af kompressorer, motorer og øvrige komponenter med den højest mulige virkningsgrad, således at energien til varmeproduktionen udnyttes bedst muligt.